Buđenje kolektivne svesti/svesnosti – uticaj Otvorene škole na zajednicu seoskih domaćina/domaćinki

Evropski trening za Otvorenu školu za seoske domaćine nije bilo samo prostor za negovanje veština, već i pravo okruženje za stvaranje kolektiva. Da, mi smo pokret!

 SAMOSVEST

Pre svega, obuka je omogućila seoskim domaćinima/domaćinkama da zarone duboko. Da napravite korak unazad i razmisle o svom procesu. To im je pomoglo da istraže svoja osećanja o projektu na kojem rade. Rad na njihovoj samosvesti bio je rastuće iskustvo, jer su morali da prevaziđu svoje strahove: strah od toga da su stranci, da ne pripadaju, da nisu dovoljni, da su sami. Ipak, vredelo je.

Prošli smo kroz sve njihove priče, izazove, težnje, nade i frustracije. Uprkos svim njihovim razlikama, ova iskustva su bila toliko slična. Neizbežno, slušanje i deljenje jednih sa drugima zbližilo je seoske domaćine/domaćinke. Ono što je najvažnije, ovaj proces im je pomogao da izgrade samopouzdanje i, da upotrebim reči učesnika, da zapravo otkriju da su na pravom putu. Podelili su sa nama da ih je obuka osnažila novim veštinama i alatima za dizajn, ali ih je takođe podržala u osećaju i praćenju sopstvene intuicije. Porastao je osećaj prihvatanja i shvatili su da je strpljenje ključno u ovim otvorenim procesima u ruralnim kontekstima.

Jedan od najznačajnijih zaključaka ovog zaranjanja u sebe, bio je da seoski domaćini moraju da nauče da daju prioritet svom blagostanju i mentalnom zdravlju. U stvari, svi su se borili sa balansiranjem između potreba zajednice i sopstvenih potreba. Razmena perspektiva im je pomogla da uvide koliko je važno da prvo sami sebe izleče, kako bi bili negujući aktivatori za svoju zajednicu.

POKRET

Korak napred u ovoj obuci bio je prelazak sa individualnog iskustva na kolektivno iskustvo. U stvari, prikupljanje različitih priča ne samo da je pomoglo u uočavanju sličnosti već i u kontekstualizaciji njihove sopstvene uloge. Seoski domaćin/domaćinka je praktičar/ka koji kroz procese saradnje uključuje različite zainteresovane strane i lokalnu zajednicu u projekte i aktivnosti koji su za opšte dobro. Oni su pioniri koji su sposobni i voljni da vide potencijal jednog mesta. Oni slušaju sa pažnjom, brigom i radoznalošću kako bi izgradili ili obnovili društvene i ekonomske ekosisteme tog mesta. Poštuju ekološko vreme i sporost procesa kada je u pitanju ponovno povezivanje sa prirodom i ruralnom teritorijom.

Otvorena škola je pomogla učesnicima da razjasne cilj projekta, uverila ih da su oni u stvari deo nečeg većeg i da je taj skriveni pokret zapravo politički pokret. Seoski domaćini/domaćinke su konačno pronašli zajednicu u kojoj se osećaju „normalno“ – zajednicu koja gradi novu normalnost. Da citiram jednog od praktičara:


„Seoski domaćini dovode u pitanje mejnstrim, stvarajući novi mejnstrim”
.

BUDUĆNOST

Evropski trening otvorio je prozor svežeg (kolektivnog) vazduha za seoske domaćine/domaćinke. Po završetku obuke u selu ​​Grotole, bili su spremni da se vrate na svoju zemlju. Mnogi su se sada osećali otvorenije da uposle mudrost koja je već prisutna u njihovoj zajednici i želeli su da mapiraju zajedničko znanje na selu.

Metode dizajna inspirisale su ih da kreiraju manje prototipove kako bi testirali svoje projektne ideje. Na taj način, pilot projekti im služe da uče iz reakcija zainteresovanih strana relevantnih za njih. Na neki način, međusobno upoznavanje i uspostavljanje veza zaista im je pomoglo da povrate energiju; napustili su Grotole motivisani i samouvereni da podele svoje projektne ideje sa ostatkom sveta.

Posebno su poštovali dar izgradnje veza, kao i činjenicu da imaju kolege širom Evrope od kojih mogu da uče i sa kojima mogu da razgovaraju. Oni su na sopstvenoj koži iskusili kakav je osećaj kada drugi navijaju za njih i veruju u njih, toliko da sada žele da podele to osećanje sa drugima. Seoski domaćini/domaćinke imaju snažnu želju da stvore pleme i da neguju kulturu brige među kolegama. Pokret Seoski domaćini koji oblikujemo je sistem podrške u kome se deli napredak, u kojem učimo jedni od drugih i slavimo zajedno.

 

Tekst: Simona Mankusi, podrška: Dominika Majevska
Prevod: Sanja Milosavljević

Leave a Reply