Radno u Beogradu sa projektom Otvorena škola za seoske domaćine

Tokom tri dana, od 12. do 14. decembra 2022. godine, sedam partnerskih organizacija[1], koje učestvuju na Erazmus+ projektu Open School for Village Hosts (Otvorena škola za seoske domaćine) se okupila u Beogradu, u hotelu Jump Inn.

Proteklih 12 meseci smo na projektu radili na mapiranju potreba i definisanju okvira kompetenci za novo zanimanje – seoski domaćin. Nakon nekoliko meseci preispitivanja, rada na različitim verzijama okvira kompetenci, usvojili smo jedan dovoljno širok ali i dovoljno specijalizovan okvir koji na najbolji mogući način u ovom trenutku, obuhvata potrebe seoskih domaćina na nivou Evrope. Prvi deo projekta je bio usmeren na definisanje potrebnih stavova i znanja koji su potrebni da bi došlo do promene u ponašanju i usvajanju novih veština.

Prvog dana, 12.12.2022. godine, fokus je bio na utvrđivanju modaliteta rada trenera za program obuke koji će se održati u maju 2023. godine u Italiji. Razgovarali smo o tome da li će to biti klasično prenošenje znanja, fasilitacija i u kojoj meri će uključivati i mentorski rad, ili rad 1 na 1 sa trenerima. Ustanovili smo da nam je važno da imamo učesnike obuke koji dolaze sa određenom idejom, koju će tokom pet dana intenzivnog rada, razvijati uz podršku trenera u projekat koji je održiv i koji je okrenut dobrobiti zajednice na ruralu.

Naš posao kao fasilitatora treba da bude usmeren na razvoj sadržaja koji će se naći na platformi za učenje. Kolege sa Univerziteta Elisava rade već godinu dana na razvoju arhitekture platforme i njenih funkcionalnosti, kako bi onlajn učenje bilo što efikasnije.

Drugog dana, 13.12.2022. godine, fokus je bio pomeren na dogovor o izboru metodologije rada i digitalne alate koji će se koristiti na platformi za učenje.

Living Lab je bila krovna metodologija za koju smo se odlučili u ranim fazama razvoja projekta, ali da bismo isporučili najbolji mogući materijal za učenje i omogućili budućim korisnicima sveobuhvatno učenje, proširili smo spektar metodologija na Ecosystem Design, Design Thinking, Service Design i Earth Centered Design, kako bismo pokrili različite eksperize partnera i prišli sadržaju iz najrazličitijih uglova. Od metoda koje ćemo koristiti, između ostalih smo se odlučili za Storytelling, social innovation, co-creation i crowdsourcing. Ono što se svakako izdvojilo i u čemu se svi slažemo je da je iskustvo učenja efikasno ako polaznici mogu da uče jedni od drugih, kroz tzv. učenje od kolega (peer-to-peer learning).

Platforma, koja će biti nosilac celog projekta je Moodle, jer se pokazala kao stabilna i dovoljno modularna da primi sadašnje i buduće promene na projektu i sadržaju. Još jedna važna stvar koja je uticala na izbor Moodle-a kao plaforme je činjenica da je zasnovana na principu open source-a.

Od digitalnih alata koje ćemo koristiti za rad i učenje su alati za upravljanje projektom, kao što je Asana ili Trello, zatim Miro, Mentimeter, Koohort, Jitsi i forum koji će omogućiti peer-to-peer learning.

Drugi dan je zaokružen Street Art šetnjom, u organizaciji CDOP iz Srbije, na kojoj su partneri na projektu imali priliku da upoznaju kulturnu istoriju modernog Beograda iz ugla likovne umetnosti, kroz beogradske murale. Šetnja nam je pokazala koliko su za duh Beograda važni, ne samo reke i restorani i gostoljubivost, već i umetnici koji u njemu stvaraju.

Trećeg dana, 14.12.2022. godine smo bili najviše fokusirani na zaokruživanje svih uvida koje smo stekli u protekla dva dana i polako počeli da se približavamo funkcionalistima platforme i definisanju sadržaja koji će se naći na platformi.

Pokrenute su i važne teme autorskog prava i intelektualne svojine nad materijalima koji će nastati tokom trajanja projekta, kao i etike i zaštite podataka o ličnosti.

Vrednost trećeg dana se ogleda u „Otvorenim vratima“ koja je organzovao CDOP iz Srbije uz podršku Ambasade Španije. Ideja je bila da se povežu zainteresovane strane po pitanju građenja i jačanja lokalne zajednice u ruranlim krajevima Srbije. Imali smo predstavnike iz Ambasada Italije i Austrije, predstavnike velikih fonadicija koje deluju u Srbiji, predstavnicu Vlade RS, preduzetnike i preduzetnice i ljude koji su po svom opredeljenju i poslu kojim se bave, „seoski domaćini“.

Sledeći korak je objavljivanje otvorenog POZIVA za sve zainteresovane „seoske domaćine“ koji to već jesu ili rade na tome, da se prijave na program i time dobiju mogućnost da uz podršku stručnih predavača rade na ličnom usavršavanju, umrežavanju i razvoju sopstvene ideje tokom trajanja ovog programa obuke.

POZIV je objavljen na engleskom i biće otvoren za prijave učesnika do 20. januara 2023. Svi koji budu prošli dalje stiču pravo na besplatnu edukaciju u trajanju od 6 meseci. Zainteresovani mogu aplicirati direktno preko sledećeg LINKA 

 

[1] Casa Netural – Italija, Materahub – Italija, Holis – Mađarska, KobieTy – Poljska, CDOP – Srbija, Univerzitet Elisava – Španija, Radosa Partenariba – Letonija

1 Comment

  1. filip
    decembar 27, 2022

    da li mozete da mi posaljete detaljnije objasnjenje, linkovi ka vilage sajtu ne rade. hvala

    Reply

Leave a Reply