Da li si ti Novo lice Žene sa sela – otvoren poziv za mentorski program za žene sa sela

Da li si ti Novo lice Žene sa sela – otvoren poziv za mentorski program za žene sa sela

„Kada znate kuda, naučićete i kako“ Jasmina Stojanović, mentorka programa Gde god da se nalazite, važno je da znate: vi niste priča koja vam se desila. Vi kreirate svoju priču! Pored uobičajenih ograničenja sa kojima se žena susreće u modernom svetu, ali i kroz vekove, žene sa sela su danas dodatno suočene sa brojnim stereotipovima koji su […]

Projekat: Obuka za seoske domaćine iz Evrope

Posted on sep 3, 2023 in Odrzivi razvoj, Projekti, Ruralni razvoj | No Comments
Projekat: Obuka za seoske domaćine iz Evrope

Od 162 prijavljenih kandidata iz Evrope za program edukacije u okviru projekta „Otvorena škola za seoske domaćine“, odabrano je 40 seoskih domaćina koji su učestvovali u onlajn obuci na platformi www.villagehosts.eu. Kroz teorijske, praktične i peer-to-peer sesije, razmišljali su o svojim projektima i unapređivali su ih. Ako ste propustili ovu priliku, još uvek možete da se registrujete na onlajn […]

Brošura o Novom licu Žena koje nose i donose promene na ruralu

Brošura o Novom licu Žena koje nose i donose promene na ruralu

  Tema položaja žena sa sela i na selu je mnogo više od teme njihovog položaja. U segment sagledavanja njihove uloge, kako ih percipira zajednica, kako žive i u kojim uslovima, koji je i kakav njihov unutrašnji svet, ulazi višeslojno pitanje da li smemo da se zagledamo u dubinu onoga što je naše nasleđe ali […]

Šta želimo da postignemo projektom „Novo lice žene sa sela“?

Šta želimo da postignemo projektom „Novo lice žene sa sela“?

Svaki projekat ima neki cilj, jednu ideju oko koje se okupljaju ljudi koje interesuje neka tema. Tako je Dragana Tomić Pilipović, pre više od 4 godine kroz rad CDOPa, počela da okuplja žene sa sela i one koje su svojim radom upućena na seoska područja, oko ideje formiranja mreže Jezgro. Sama mreža ima za cilj […]

Prvo okupljanje trenera i polaznika obuke na projektu “Otvorena škola za seoske domaćine“

Posted on jun 29, 2023 in Obuka, Projekti, Ruralni razvoj | No Comments
Prvo okupljanje trenera i polaznika obuke na projektu “Otvorena škola za seoske domaćine“

  Skoro trećina Evropljana živi u ruralnim područjima. U ovim oblastima, u kojima često nedostaju usluge i prilike, postoje ljudi koji svakodnevno rade na stvaranju novih prilika za lokalne zajednice. “Otvorena škola za seoske domaćine” je projekat koji je intuitivno stvori o Džon Takara, Casa Netural i partnerske organizacije, kako bi dali ime i priznanje ovim […]

PROJEKAT: Novo lice žene sa sela

PROJEKAT: Novo lice žene sa sela

  U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržava se projekat “Novo lice žene sa sela”. Sam projekat ima za cilj da pruži podršku mladim ženama, Romkinjama i povratnicama u ruralnim delovima Srbije kroz korišćenje kapaciteta […]

Projekat: Zoom in i zoom out

Projekat: Zoom in i zoom out

  Prošlo je godinu dana od kada CDOP radi na Erasmus+ projektu Open School for Village Hosts. Ideja i napori celog tima, sastavljenog od 7 partnerskih organizacija[1] iz šest evropskih zemalja je da dizajniramo trening program za seoske domaćine, nove super heroje koji žive u ruralnim sredinama i akivni su u svojim zajednicama, čime doprinose […]

Radno u Beogradu sa projektom Otvorena škola za seoske domaćine

Radno u Beogradu sa projektom Otvorena škola za seoske domaćine

Tokom tri dana, od 12. do 14. decembra 2022. godine, sedam partnerskih organizacija[1], koje učestvuju na Erazmus+ projektu Open School for Village Hosts (Otvorena škola za seoske domaćine) se okupila u Beogradu, u hotelu Jump Inn. Proteklih 12 meseci smo na projektu radili na mapiranju potreba i definisanju okvira kompetenci za novo zanimanje – seoski […]

Projekat: Ruralni trendovi koji mogu uticati na održivost

Projekat: Ruralni trendovi koji mogu uticati na održivost

  Ruralne zajednice se suočavaju sa različitim međusobno povezanim mogućnostima i izazovima uzrokovanim globalnim i lokalnim promenama. Razvoj novih trenutnih društvenih, tehnoloških, geo-političkih, ekonomskih, pravnih i ekoloških trendova, može pozitivno i negativno uticati na održivost ruralnog ekosistema. Neki su specifični za ruralna područja, kao što su razuđenost populacije i povezanost sa nizom usluga (i fizičkih […]

Prekvalifikacija ili usavršavanje u 21. veku u okruženju koje se brzo menja

Prekvalifikacija ili usavršavanje u 21. veku u okruženju koje se brzo menja

   Slika: Seoski domaćin i njegov razvoj (model razvijen u okviru projekta OSVH) Da li je COVID-19 nametnuo ili ubrzao promene na tržištu rada i svetskim ekonomijama? Ili je ova promena počela početkom 21. veka, a mi smo u protekloj deceniji i na početku sadašnje, konačno bili spremni da prigrlimo haos i počnemo da učimo […]