Jin i jang liderstvo – protok i preobražaj u liderstvu

Posted on dec 15, 2020 in HRM, Licno, Liderstvo, Obuka, Rad na sebi | 2 Comments
Jin i jang liderstvo – protok i preobražaj u liderstvu

“Ko shvati zakone preobražaja, postaje gospodar svoje sudbine”   Ji Đing, Knjiga Promena   „Sve promene i preobražaji su proizvod kretanja. U svemiru postoje dve osnovne sile: delotvorna zvana jang (pozitivni element, muško) i prijemčiva zvana jin (negativni element, žensko). Međusobno delovanje ove dve osnovne sile stvara sve vrste kretanja i pomena.“ – Ji Đing, […]

HRM: Fenomen “strateškog kadrovika“ u HR-u

Posted on nov 6, 2013 in HRM | No Comments
HRM: Fenomen “strateškog kadrovika“ u HR-u

Poslednjih deceniju i po smo svedoci nastojanja da se HR funkcija podigne na strateški nivo. Medjutim, ovo je još uvek nedovršen posao, uprkos tome što su profesija i praksa menadžmenta ljudskih resursa podvrgnute značajnim promena i redefinisanju. Prema zapažanjima profesora Dejva Ulriha, u njegovoj knjizi „HR od spolja ka unutra“, koji je imenovan za jednog […]

HRM: Nedoumice bonus sistema

Posted on avg 13, 2013 in HRM | No Comments
HRM: Nedoumice bonus sistema

Već neko vreme razmišljam da bi bilo korisno da pišem na temu bonusa, no moram priznati da me je to malo plašilo imajući u vidu koliko je ova tema obimna i kompleksna. No, hajde da pokušamo barem neka pitanja da dotaknemo i pojasnimo. Bonus kao jedan od vida nagradjivanja, predstavlja jednokratnu novčanu nadoknadu za zaposlene, […]

HRM: 8 osnovnih koraka za uspostavljanje službe ljudskih resursa u vašoj firmi

Posted on maj 31, 2013 in HRM | 2 Comments
HRM: 8 osnovnih koraka za uspostavljanje službe ljudskih resursa u vašoj firmi

Bez obzira da li tek stvarate organizacioni deo koji će se baviti ljudskim resursima ili ste nasledili službu koja već funkcioniše, a koju treba postaviti na svoje noge, čekaju vas manje ili više isti koraci na putu uspostavljanja ove funkcije kao strateške funkcije u organizaciji. Osnovni koraci: Da biste postigli bilo kakav rezultat morate znati […]

HRM: Organizaciona kultura – integrisani model promene

Posted on apr 24, 2013 in HRM | No Comments
HRM: Organizaciona kultura – integrisani model promene

“Sve organizacije, uključujući i vojne, imaju jedan nevidljivi kvalitet, odredjeni karakter i način na koji funkcionišu. Taj karakter organizacije i način funkcionisanja može da bude snažniji od bilo koje osobe ili formalnog sistema. Da bi se shvatila “duša” jedne organizacije potrebno je, mimo pisanih pravila i strukture, razotkriti skriveni svet organizacione kulture. Organizaciona kultura smatra […]

HRM: Motivacija zaposlenih – Meljite kafu a ne ljude

Posted on dec 19, 2012 in HRM, Liderstvo | No Comments
HRM: Motivacija zaposlenih – Meljite kafu a ne ljude

Motivacija se sve više temelji na vrednostima, a ne na novcu! Ljude motivišu različite stvari, na različite načine i u različito vreme. To što motiviše vas, ne motiviše i mene, a to što motiviše vaše kolege ne mora motivisati i vas. Ukoliko jednu trećinu svog životnog veka provodite na poslu, naravno da će vam kao […]

LIDERSTVO: Jedinstveni pečat pojedinca ili organizacione kulture?

Posted on dec 6, 2011 in HRM, Liderstvo | 6 Comments
LIDERSTVO: Jedinstveni pečat pojedinca ili organizacione kulture?

Paradoks koji leži u srcu profesionalnog vođstva je da vođa mora dodati vrednost organizaciji ali je ne sme poneti sa sobom kada ode.  Najznačajniji posao vođe je da stvara kulturu vođstva koja prožima celokupnu organizaciju. Uspešno liderstvo, ili vođstvo, predstavlja pravi izazov današnjeg poslovanja. Biti uspešan lider, tj. vođa nije pitanje samo dobrog poslovanja i […]