68781_139535539427011_100001116976273_187102_964189_n

DOBRA EKONOMIJA je ona ekonomija koja je dobra. To je ekonomija koja podupire kvalitet života u celoj zajednici; koja stvara obilje prilika i mogućnosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja interesa drugih; koja prihvata odgovornost, a neguje solidarnost; koja pravedno koristi i deli resurse; koja poštuje održivost ekosistema.”[1]

Aktivnosti SOCIJALNE ili DOBRE ekonomije utemeljene su na solidarnosti i razvojnoj održivosti, a ne na profitu i redistribuciji (kojom se služi država). Ona predstavlja deo ekonomske stvarnosti u kojoj se uzajamno prepliću pitanja socijalnog uključivanja, blagostanja, socijalnog staranja i socijalnog kapitala sa akcentom na održivi razvoj. Nosioci ove ekonomije su različiti akteri koji pojedinačno ili međusobnim udruživanjem stvaraju udruženja, organizacije, zadruge ili preduzeća koji će zadovoljiti potrebe ciljnih socijalnih grupa ili zajednica. Ti akteri poslednjih godina postaju prepoznatljivi kao DRUŠVENI ili SOCIJALNI PREDUZETNICI koji na održivi način vode svoja preduzeća u korist radnika i lokalne zajednice. Društveni preduzetnici su pojedinci koji nude inovativna rešenja za goruće društvene probleme. Iako je u Srbiji zvaničan termin za to socijalno preduzetništvo, u javnosti je u opticaju i termin društveno preduzetništvo zbog šireg tumačenja uticaja koja ova preduzeća mogu ostvariti u svom okruženju i zajednici u kojoj posluju.

Nepobitna društvena činjenica je da svetska područja u kojima se primenjuju modeli dobre ekonomije manje pate od ekonomskih lomova, imaju veću zaposlesnost, raznovrsnije ideje i učešće pojedinaca u kreiranju društveno odgovornih rešenja po pitanju energije, upravljanja otpradom, proizvodnje svakodnevnih namirnica, socijalnih usluga, čime stvaraju stabilniji održivi rast. Ako budemo imali sve više takvih lokalnih zajednica koje su pravedne i održive, odgovorne, solidarne i međusobno se umrežavaju, onda ćemo vrlo lako doći do održivog razvoja, ne samo u lokalnim zajednicama nego i šire.

[1]Preuzeto sa www.dobra-ekonomija.hr, pristupljeno 18.10.2015.