Projekat: Najmanji zajednički sadržalac seoskog domaćina

Posted on avg 2, 2022 in Obuka, Projekti, Ruralni razvoj | No Comments

 

 

 

 

 

Prošle sedmice, od 28. do 29.7.2022. godine, CDOP – Centar za društveno odgovorno preduzetništvo je učestvovalo na drugom sastanku partnera na projektu „Otvorena škola za seoske domaćine“ u varoši Koluški u Poljskoj, čime smo ušli u sledeću fazu razvoja Erasmus + prijekta. Cilj projekta je održivi razvoj ruralnih sredina kroz građenje kapaciteta pojedinaca koji svojim profesionalnim i ličnim kvalitetima treba da pomognu u sprečavanju i/ili ublažavanju posledica odumiranja ruralnih sredina. Ono što ovaj projekat izdvaja od projekata sa istim ili sličnim sadržajem, nije samo građenje kapaciteta već i formiranje kurikuluma za novo radno mesto, koje će biti priznato na nivou Evropske unije.

 

 

 

 

Domaćini sastanka su bili predstavnici NVO Kobiety Lodz iz Poljske. U pitanju je grupa volontera i mlađih i starijih stručnjaka koji se aktivno bave problemima ljudi na ruralu, razvojem poslovnih ideja, cirkularnom ekonomijom uz pomoć design thinking metodologije i eko-dizajna. Inetresantno je da rade i blisko sarađuju sa donosiocima odluka na lokalu, koji im pomažu u ostvarivanju misije i vizije organizacije sa idejom da zajedno mogu da promene, ne samo ekonomski status lokalnog stanovništva već i da doprinesu očuvanju životne sredine i kulturnog nasleđa oblasti u kojoj žive i rade.

Sastanci sa partnerima bili su posvećeni zaključivanju ciljeva iz prethodne faze projekta – a to je definisanje seoskog domaćina, koje su njegove/njene potrebe i aktivnosti i koji je to okvir kompetenci koji je neophodno razvijati kako bismo dobili jednog modernog seoskog domaćina, otpornog na promene, koji živi i radi u skladu sa prirodom i promenama koje se dešavaju na nivou lokalnog ali i globalnog. Partneri iz Španije su predstavili arhitekturu platforme za učenje, čime smo ušli u sledeću fazu projekta – dizajniranje treniga za trenere.

Ono što je delovalo kao zbir nasumično prikupljenih informacija i iskustava iz šest različitih zemalja je konačno počelo da dobija oblik i da se organizuje u smislene celine – došli smo do najmanjeg zajedničkog sadržaoca.

Formalni i radni deo sastanaka dopunjen je posetom Lodžu, gradu koji se ubrzano razvija i selu-projektu Lisovice, u neposrednoj blizini Koluškog.

Sledeći susret planiran je za sredinu januara 2023. godine u Letoniji.

 

 

Leave a Reply