Novi život malih evropskih sela uz seoske domaćine

Novi projekti i novi izvori sredstava za život, niču u mnogim malim evropskim selima. Raspon ovih aktivnosti je od turizma sa pozitivnim uticajem, ponovnog povezivanja sa prirodom i ekološka obnova – do avanturističkih sportova, zajedničkih farmi, putovanja sa ciljem učenja, velnes odmorišta, staza nasleđa i još mnogo toga.

Naziv zanimanja je osmišljen kako bi objasnio vredne ljude koji započinju ove projekte: seoski domaćini. A dvogodišnji trening program – Otvorena škola za seoske domaćine (OSVH) je pokrenut i povećaće njihov broj u godinama koje dolaze.

Seoski domaćini traže i povezuju resurse koji možda već postoje u zajednici – ali su nepoznati ili izolovani: ljudi, mesta, zgrade i veštine. Oni povezuju ove zapostavljene resurse u događaje, usluge i preduzeća.

Mnogo takvih ljudi nam je potrebno. Samo u Italiji, 5000 malih sela (onih sa manje od 5000 stanovnika) je u fazi odumiranja; u Španiji, 3500; u Srbiji, 4700 – da navedemo samo tri zemlje koje učestvuju na projektu.

Kao stručnjaci za saradnju – ljudi koji povezuju ljude – veštine seoskih domaćina su povezujuće. Oni omogućavaju da različiti partneri i zainteresovane strane rade zajedno – često prvi put.

Ovaj rad na povezivanju zahteva neke posebne veštine: gostoprimstvo, okupljanje, posredovanje, animiranje i koordinaciju. Ove veštine će se podučavati, tamo gde je potrebno, na OŠSD (OSHV) platformi.

Iako je opis „seoski odmaćin“ nov, na lokalnom i regionalnom nivou se takav posao već obavlja. Otvorena škola za seoske domaćine (OŠSD) će pružiti bezuslovnu podršku lokalnim pionirima, soijalnim inovatorima i preduzimljivim lokalnim službenicima.

Otvorena škola za seoske domaćine neće biti samostalni subjekt. Ona će povezati i doprineti uticaju, onome što već postoji. Ovi postojeći resursi uključuju institucije veština koje su se razvijale generacijama kao deo lokalnog ekosistema učenja.

 

OŠSD (OSVH) će takođe podržati različite ljude i organizacije koje već doprinose razvoju ruralnog ekosistema: regionalne planere, farmere, istraživače, savetnike na farmama i predstavnike vlade, inženjere, programere, izabrane zvaničnike.

Lokalno stanovništvo sa jedinstvenim i vrednim znanjem – zasnovanim na lokalnoj istoriji i ekologiji – biće prioritetni partneri OŠSD-a (OSVH): farmeri, nastavnici i drugi.

Za pojedinačne polaznike programa, korist od OŠSD-a (OSVH) biće i lična i profesionalna.

Na ličnom nivou, učešće u Školi će im pomoći da doprinesu vitalnim oblastima, stvarajući nove veze sa mestima, ljudima, pričama. Na ovaj način moći će da ostanu, pre nego da napuste selo i potraže posao.

Profesionalno, OŠSD (OSVH) će ojačati veštine koje možda već imaju, kao što su digitalne veštine ili poslovno planiranje – i povećati one sa procesnim sposobnostima: viziju i mapiranje mogućnosti; mapiranje aktera i resursa, pripovedanje o mestu; pravljenje prototipa usluga na osnovu novih poslovnih modela; sastavljanje platforme za kooperativu.

OŠSD (OSVH) platforma će biti prateća infrastruktura znanja za sve ove aktivnosti.

Odeljak Alati i Resursi će uključiti formalne kurseve, zasnovane na interaktivnom učenju za koje je dokazano da su delotvorni. Platforma će takođe biti pristupna tačka isprobanim i testiranim aktivnostima u realnom životu, u drugim EU programima. Fokus grupe, Međusobne posete; Lokalna poglavlja; Kursevi i obuke; Festivali.

 

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u ovom projektu kao Seoski domaćin (Village Host) ili imate dodatne upite možete poslati mejl zainteresovanosti na info@cdop.rs

Autor teksta
Džon Takara (John Thackara )

Leave a Reply