Misao, navike, ponašanje – stubovi promene

I Pet nivoa učenja i prvo Da – Novo lice projekta „Novo lice žene sa sela“

Projekat „Novo lice žene sa sela“ nije još jedan projekat koji se bavi sve popularnijom, a do skora zaboravljenom kategorijom žena – žena sa sela/Romkinja/povratnica. Automatski prihvatamo da žene sa sela/Romkinje/povratnice, svojim rođenjem imaju ispisanu životnu priču, koja ne podrazumeva njihove kapacitete, želje i potrebe, osim onih očiglednih i zajedničkih svim ženama, ma gde da žive.

Zato je projekat „Novo lice žene sa sela“ različit od drugih projekata, jer ističe ono što je očigledno svima nama, a kroz aktivnosti na projektu nas suočava sa onim što ne vidimo, ne znamo ili previđamo, jer smo inače okrenuti samo sebi i svojim željama i problemima. A to je da su žene sa sela: otporne, stamene, radne i vredne. U istoj meri su željne da ih vidimo, čujemo, prepoznamo njihove individualne vrline i razumemo. Ono što je bilo očigledno od samog početka je da su podjednako željne znanja i voljne da uče. U danu koji ume da traje 25 sati, nađu vremena i za učenje i sticanje novih znanja i veština koje mogu neposredno da primene u svakodnevnom životu i radu. Mi, koji ih podržavamo u tom procesu, možemo samo da ostanemo bez daha, kada shvatimo šta su sve spremne da žrtvuju, da se pojave i rizikuju da ispadnu, iz njihove perspektive, smešne ili nedovoljne.

Da se vratimo na početak: šta znači pet nivoa učenja? To znači da žene koje aktivno učestvuju na projektu „Novo lice žene sa sela“ a ima ih skoro 30 koje su uključene u sve aktivnosti, mogu da uče i stiču nova znanja tako što prisustvuju predavanjima eksperata, zatim predavanjima koja takođe pripremaju i drže ekserti ali ne na teme koje su direktno vezane za predavanja koja prate okvir kompetenci koji je posebno razvijen za potrebe projekta „Novo lice žene sa sela“. Treći novo učenja je učenje kroz mentorsku podršku, u kojoj, u sesijama 1 na 1, mogu da rade sa svojim mentorkama i mlađim mentorkama na ostvarivanju njihovih ciljeva. Četvrti nivo učenja se realizuje kroz takozvano peer to peer učenje, odnosno učenje koje se odvija među samim korisnicama projekta, jer imaju sigurno mesto na kojem mogu da razmenjuju znanja i iskustva ali i savete i smernice, bez osude. Peti nivo učenja je posebna i dodatna vrednost projekta „Novo lice žene sa sela“ a to je pristup e-platformi za učenje Krojačeva škola, koju je nesebično podelila sa nama vlasnica Krojačeve škole, jedna od članica mreže Jezgro, Ana Jovanović.

II Iskustvo u nepoznatom okruženju

Jedna od najjednostavnijih definicija učenja je da je to proces sticanja relativno trajnih promena u iskustvu i ponašanju jedinke pod dejstvom vlastitog iskustva i delatnosti

Okvir kompetenci koji je posebno dizajniran za potrebe projekta „Novo lice žene sa sela“ nije izolovana želja nastala u vakuumu, kao ideja tvoraca projekta. Okvir kompetenci je nastao nakon dubljeg istraživanja veština i znanja koja su zapravo potrebna ženi sa sela/Romkinji/povratnici, kako bi ona ostvarila svoje pune kapacitete – da živi, radi, ohrabri se da zarađuje i time postane nezavisna od neposredne okoline i uslova u kojima živi.

Okvir kompetenci podrazumeva 7 ključnih oblasti znanja i veština koje se, nakon usvajanja i internalizacije slobodno koriste kako bi žena bila ohrabrena i osnažena da ostvari sve svoje potencijale i kapacitete.

Sedam ključnih veština koje su se izdvojile su: Samosvest i učenje, Kreativno i inovativno mišljenje, Preduzetništvo i upravljanje biznisom, Digitalna pismenost, Storytelling i brendiranje, Komunikacija i umrežavanje i Liderske veštine i vizionarsko upravljanje. Za svaku od ovih kompetenci, izdvojeni su kursevi na platformi za učenje Krojačeva škola, koji treba da im na jedan lagan i intuvitivan način pomogne da kroz interaktvine kurseve i učenje, pomogne da steknu praktične veštine i znanja koje mogu da primene u svakodnevnom životu i radu.

Iskustva učenja i putovanja kroz učenje na e-platfomi Krojačeva škola su raznoliki. Svaka korinica mentorskog programam „Novo lice žene sa sela“ je imala zadatak da izabere najmanje jedan kurs na platformi koji prati i odgovara pojedinačnoj kompetenci iz Okvira kompetenci. Od početnog ustručavanja, preko želje da se upiše i pohađa svaki od dostupnih kurseva, a ima ih preko 160, do straha i odugovlačenja u izboru prvih sedam obaveznih kurseva – sve su to situacije kojima smo svedočili dok smo im „otključavali“ i činili dostupnima, kurseve na platformi.

U čemu je posebna i dodatna vrednost pohađanja ovih kurseva, osim onih očiglednih? Ako pogledate strukturu Okvira kompetenci, možete da uvidite da su, samom činjenicom da treba da se pobrinu za sebe i izaberu najmanje 7 kurseva, zapravo morale da pokažu da imaju u sebi resurse za rast i razvoj, kojeg možda nisu ni svesne. Šta to praktično znači? To znači da činjenica da se nalaze u 30 odabranih na projektu „Novo lice žene sa sela“ govori u prilog njihovoj Samosvesti i učenju – nisu slučajno uzabrane da učestvuju u projektu. Kreativnost i inovativnost, a u širem smislu, želja da izađu iz zone komfora i probaju nešto novo i različito se ogleda u činjenici da nema 30 istih spiskova željenih 7 obaveznih kurseva – svaka je dala sebi za pravo da izabere one kurseve koji odgovaraju njihovim kreativnim poduhvatima. Preduzetništvo i upravljanje biznisom i njihovi skriveni potencijali da od svojih svakodnevnih aktivnosti, koje često i same nipodaštavaju, se vidi u njihovoj zainteresovansti da izaberu kurseve koji su usmereni na finansije i operativno vođenje malog biznisa. Borba sa neizvesnošću iz podnaslova se najviše ogleda u činjenici da su se sigurno preznojile 1000 puta pre nego što su pokrenule određeni kurs i same i samostalno prebrodile izazove sa kojima su se susrele tokom slušanja kurseva. Neke od njih su pokazale i zavidan nivo snalažljivosti i kreativnosti kada je u pitanju susret na novim i nepoznatim. Mesto na kojem se mnoge seku je mesto komunikacije i pričanje ličnih, autentičnih priča i borba sa teškim sagovornikom – što nama govori da prvo moraju da utišaju glasove u njima koji im govore da nešto ne mogu ili ne znaju. U tom smislu, koristimo svaku priliku da ih podsetimo na to, da samim tim što su sa nama, što su prevladale strah od korišćenja platforme za učenje, što su same preuzele stvar u svoje ruke i rešavaju probleme i izazove sa kojima se susreću dok uče onlajn, govori o tome da već poseduju ozbiljne potencijale za komunikaciju i prevazilaženje neprijatnih situacija i manje zgodnih sagovornika. I na kraju, ali ne manje važno o širini njihove duše govori činjenica da su kod odabira kurseva za kompetencu Liderstvo, birale kurseve koji se odnose na vođenje i upravljane zajednicom – koja je neodvojivi deo njihovog odnosa prema životu. Vrlo su svesne da i same ne postoje, ako ne postoji povezavnost sa zajednicom kojoj pripadaju ili u novoj zajednici koju stvaraju.

Postoji unutrašnja i spoljašnja motivacija. Postoji kretanje ka cilju i izbegavanju neprijatne situacije, kako bi se postigli životni i poslovni ciljevi. Svaka od 30 žena koje možemo da pratimo u ovom procesu rasta i razvoja je specifična. Nekoliko tipova se ipak izdvojilo u smislu želja i potreba i posledično ponašanja koje pokazuju prema učenju. Ono što je svima zajedničko je da se raduju kada im se da mogućnost da u vreme koje njima odgovara i tempom koji njima odgovara uče, usvajaju i testiraju svoje granice, novostečena znanja i veštine.

 

III Zaključak

Podržavajuća zajednica znanja, podrške i poverenja, u slučaju projekta „Novo lice žene sa sela“ se pokazala kao pravilo, a ne izuzetak.

One su rekle svoje prvo Da, izašle iz svojih zona komfora i sa punim poverenjem, prvenstveno u sebe, ušle u proces građenja novog lica žene sa sela.

 

 

Autor teksta:
Sanja Milosavljević

 

** U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržava se projekat “Novo lice žene sa sela” u organizaciji Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP a koji ima za cilj osnaživanje mladih žena, pripadnica etničkih manjina i povratnica koje žive i rade u ruralnim delovima Srbije.

Leave a Reply