OKUPLJANJA MENTIINA I MLAĐIH MENTORKI U OKVIRU MENTORSKOG PROGRAMA “NOVO LICE ŽENE SA SELA”

Druženje smo započele toplom dobrodošlicom novih lica žena sa sela, sa kojima smo do sada radile i družile se, samo preko Zoom platforme. Bilo je vrlo osvežavajuće i dosta emotivno kada smo se srele licem u lice.

Tokom jutranje sesije prvog dana okupljanja, žene i devojke su dočekane uz srdačnu dobrodošlicu. Učesnice su imale priliku da se upoznaju međusobno, nakon čega su, uz pomoć stručnjaka koji su radili na razvoju platfome Mreže Jezgro, izradile lične profile na platformi. Ovaj segment je pružio priliku za stvaranje inicijalnih veza između učesnica i stvaranje pozitivnog okruženja za naredne projektne aktivnosti. Već na samom početku predstavljanja onoga što rade ali i razloga zašto i kako su prepoznale važnost priključivanja projektu i mreži, desila su i prva međusobna prepoznavanja.

Nakon uvodnih aktivnosti, učesnice su uživale u zajedničkom ručku. Ovaj deo događaja omogućio je opušteni razgovor i razmenu ideja, što je dodatno doprinelo jačanju međusobnih veza. Bilo je lepo gledati kako se spontano prepoznaju, razgovaraju kao da se poznaju celog života. Odsustvo sujete i takmičarskog duha je vladao salom. Umesto toga, mogli ste da čujete veseli smeh i primetite silnu želju da saznaju što više jedna o drugoj.

Tokom poslepodnevne sesije, fokus je bio na radu na kompetenci Samosvest i učenje, s ciljem osvešćivanja potreba za učenjem učesnica. Aktivnosti su bile vođene s namerom jačanja ličnih kapaciteta i podsticanja želje za stalnim usavršavanjem. Interni dogovor između kreatora mentorskog programa je da kompetenca Samosvest i učenje dobije posebno mesto u programu, time što će se kontinuirano raditi na njenom razvijanju i jačanju. Sve ostale kompetence na kojima se radi u okviru mentorskog programa “Novo lice žene sa sela” imaju jedan mesec posvećen razvoju i radu samo na toj specifičnoj kompetenci. Sa druge strane, Samosvest i učenje ima posebno mesto, i služi kao bazična kompetenca svim ostalim kompetencama. Kako nema mesec koji je posvećen samo njoj, prvi dan susreta je bio posvećen upravo radu na ovoj kompetenci u transparentnom i inkluzivnom okruženju žena, spremnih da uče i da se razvijaju.

Treći deo je bio posvećen jezgru njihove ideje. U ovom segmentu, radilo se na definisanju ideje i cilja rada sa mentorkom. Aktivnosti su bile vođene ka preciznijem shvatanju vizije i postavljanju konkretnih ciljeva na kojima će učesnice raditi sa svojim mentorkama.

Nastavak radionice je bio posvećen prepoznavanju resursa i potencijala za umrežavanje u Mreži Jezgro. U neformalnom okruženju, žene su imale priliku da se upoznaju sa članicama lokalne zajednice iz regiona, stvarajući osnovu za buduće saradnje i podršku. Imali smo i to zadovoljstvo da ugostimo gđu Tinu Džons, koja je poreklom iz Amerike, ali se udala i došla da živi u Srbiji. I sama se bavi osnaživanjem mladih i žena i predstavlja aktivatorku u svojoj lokalnoj zajednici. Njeno iskustvo i njena životna i radna priča su svakako poslužili kao inspiracija i podstrek mnogim prisutnim ljudima u sali.

Jedan deo sale je bio odvojen za prezentaciju njihovih proizvoda i usluga koje imaju u ponudi. To im je dalo priliku, naročito onim stidljivijim, da vide da su javni nastup, predstavljanje sebe i svog proizvoda jedan deo onoga što ih čeka u budućnosti i da sagledaju lepotu i značaj lične prezentacije i prezentacije onoga što rade. Ovo je bila prilika da se malo bolje upoznaju sa onim što rade i mogu da ponude, ne samo članicama mreže Jezgro, nego i na koji način mogu i žele da predstave svoje proizvode i usluge tržištu.

Zaključni deo ovih aktivnosti bio je posvećen upoznavanju sa osnovama mentorskog rada, pružajući učesnicama uvid u ono što ih očekuje u narednim fazama programa. Ono što se izdvojilo kao potreba učesnica tokom trajanja prvog dana radionica je dodatni radioničarski dan na kojem će se bliže upoznati sa konceptom učenja kroz razvoj ciljanih kompetenci, u manjim koracima i komadima, prvo razumevanjem koncepta a onda internlizacijom koncepta kroz praktilčan rad i kroz učenje uz konsultaciju i sa mentorkama i sa ostalim ženama iz grupe. Posebnu pažnju i potrebu su pokazale ka definisanju ciljeva, određivanju njihove vrednosti i održivosti i praćenje ostvarivanja ciljeva kroz određeni vremenski period. U tom smislu, projektni tim koji radi na realizaciji projekta je doneo odluku da se realizuje još jedan, dodatni radioničarski dan okupljanja.

Drugog dana smo se okupile na zajedničkom doručku, gde su žene i devojke pokušale da sumiraju događaje i emocije od prethodnog dana. 

Drugi dan susreta je bio proveden u radionicama posvećenim preduzetništvu, pomoću edukativne igre TriP. Učesnice su imale priliku da se upuste u dinamične aktivnosti koje podstiču preduzetnički duh i razvijaju praktične veštine, da uče o socijalno odgovornom preduzetništvu i preduzetništvu uopšte, u opuštenoj atmosferi koja isključuje napor da moraju sve da znaju i upamte, već da se prepuste igri i na taj način oslobode mentalne kapacitete za stvarno, dubinsko učenje novih koncepata i ideja.

U neformalnoj i opuštenoj atmosferi, mogle su da razmenjuju svoja dosadašnja iskustva i testiraju svoje ideje kroz nove koncepte i znanja koje su usvojile. 

Poslednji deo programa bio je posvećen sumiranju utisaka, deljenju iskustava i zvaničnom zatvaranju ovog dela događaja. Učesnice su imale priliku da izraze svoje utiske i postavljaju pitanja, stvarajući osnovu za dalju podršku i saradnju. Tada smo se zajedno dogovorile da organizujemo dodatni radioničarski dan, 23.12.23. na istoj lokaciji.

Jedan od najlepših zaključaka ili poruka koje ste mogli da čujete su da se žene osećaju kao da pripadaju ovoj raznolikoj grupi, da je takmičarski duh iz svakodnevnog života ustupio mesto povezivanju, razumevanju, želji da se druga osoba razume i da joj se bude podrška i oslonac i da konačno nemaju osećaj da moraju da se dokazuju i takmiče među sobom.

Svaka od njih je na kraju imala priliku da kaže šta nosi sa sobom kući sa ovog okupljanja. Sve poruke su bile različite, jedna je bila ista za sve. Kući vraćaju: smeh, radost i igru.

Treći dan je organizovan kako bismo izašli u susret potrebama mentorskog programa Novo lice žene sa sela. Radni dan je bio ispunjen diskusijama i učenjem iz primera. Učesnice su bile uključene u niz aktivnosti čiji je glavni cilj bio unapređenje njihovog razumevanja ciljeva učenja i mentorskog odnosa.

Ovaj dan je bio posvećen prezentaciji značaja celoživotnog učenja, kao i učenja zasnovanog na potrebi ka specifičnim kompetencama. Tradiocionalni obrazovni sistem nudi široko znanje, vrlo često, znanje koje nije prilagođeno potrebama 21. veka, naročito potrebama žena koje žive i rade na ruralu. 

Jutarnja sesija je bila posvećena sveobuhvatnoj prezentaciji značaja celoživotnog učenja i Modela kompetenci Novog lica žene sa sela u procesu učenja. Učesnice u stekle bolje razumevanje u kritičnoj ulozi koju ovako dizajniran model zazuzima u obrazovanju i njihovom ličnom rastu i razvoju. Prezentacija je istakla ključne aspekte, pružajući osnovu za dalju diskusiju.

Nakon prezentacije, učesnice su učestvovale u radionici praktične upotrebe platforme za učenje mreže Jezgro. Cilj sesije je da osnaži korisnice pomoću veština i znanja potrebnih za efektivnu upotrebu platforme u procesu učenja. Praktične vežbe su im omogućile neposrednu primenu naučenih koncepata.

Deo poslepodnevne sesije je bio posvećen zajedničkom definisanju ciljeva u okviru mentorskih parova. Nakon skoro dva meseca od zvaničnog početka mentorkog programa, jasnije su im pretpostavke mentorskog odnosa i šta mogu da očekuju i od sebe i od mentorke ali i od ostalih korisnica mentorskog programa.

Prošli smo kroz proces postavljanja ciljeva i testira lih iz zajedno. Kroz praktične vežbe i zamišljene scenarije smo pokušale da se približimo metodologiji postavljanja MUDRO ciljeva, što je korisnicama pomoglo da artikulišu i postave dostižne, jasne i realne ciljeve, koji su u saglasnosti sa idejama sa kojima su se prijavile na mentorski program.

Nakon toga je usledilo dublje prepoznavanje i shvatanje pojma resursa u okviru mreže Jezgro i na koji način žene mogu da se povežu i pomognu jedna drugoj. Kao rezultat, imamo 26.12.23. poziv za učešće  jedne članice mreže Jelene Stevanović upućen Milici Panić da nastupi sa svojom idejom i pričom u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Ovaj mentorski program je obezbedio platformu za lični i profesionalni razvoj žena sa sela, stvarajući održivu mrežu podrške i podstičući preduzetnički duh. Program je zatvoren sa pozitivnim utiscima i dobrom namerom za buduće uspehe učesnica.

Glavni zaključci sa događaja:

  1. Ženama sa rurala je potrebno da ih ljude vide, čuju i prepoznaju kao ključne činioce ekonomskog razvoja jedne zemlje;
  2. Oni su čuvarke tradicije i kolektivnog znanja i mudrosti;
  3. Ljudima koji su odlučili da ostanu na selu ili da dođu na selo, je važno da imaju iste ili slične mogućnosti ličnog i profesionalnog rasta i razvoja. One se ne razlikuju od žena koje žive u gradu, one imaju samo različitu adresu prebivališta;
  4. Ovakva vrsta mikro zajednica, koje imaju potencijal da postanu makro zajednice, je potrebna. To otvara put njihovom umrežavanju, deljenju resursa, znanja i iskustva u okruženju koje ih razume, odnosno razume njihove potrebe, bez napora i dodatnog objašnjavanja razloga koji stoje iza njihovih izbora.
  5. Dodatni radioničarski dan je pokazao važnost pažljivog slušanja i blagovremenog reagovanja na potrebe korisnica mentorskog porgrama Novo lice žene sa sela. Platforma i mentorski program koji podržava učenje iz iskustva, i učenje od vršnjaka (peer learning) se pokazao kao vredna platforma za profesionalni razvoj, promociju udruženog učenja i mesto mentorstva u široj obrazovnoj zajednici.

 

Autor teksta:
Sanja Milosavljević

 

** U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje “Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji” koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije, podržava se projekat “Novo lice žene sa sela” u organizaciji Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP a koji ima za cilj osnaživanje mladih žena, pripadnica etničkih manjina i povratnica koje žive i rade u ruralnim delovima Srbije.

Leave a Reply