Prvo okupljanje trenera i polaznika obuke na projektu “Otvorena škola za seoske domaćine“

Posted on jun 29, 2023 in Obuka, Projekti, Ruralni razvoj | No Comments

 

Skoro trećina Evropljana živi u ruralnim područjima. U ovim oblastima, u kojima često nedostaju usluge i prilike, postoje ljudi koji svakodnevno rade na stvaranju novih prilika za lokalne zajednice.

“Otvorena škola za seoske domaćine” je projekat koji je intuitivno stvori o Džon Takara, Casa Netural i partnerske organizacije, kako bi dali ime i priznanje ovim novim profesionalcima koji ujedinjuju urbane i ruralne zajednice stvarajući nove veze i povezanost.

Seoski domaćin brine o životnoj sredini, lokalnoj kulturi i lokalnim zajednicama pomažući da se obezbedi dobrobit za ekosistem i prirodne resurse. Oni su umetnici, kuvari, farmeri i kreativni ljudi koji ostvrauju uticaj na zajednice.

Od 15. do 19. maja, 18 aktivatora zajednica iz različitih evropskih zemalja, okupilo se prvi put u Grotolu (Italija) u okviru “Otvorene škole za seoske domaćine”. Ovaj događaj je bio kulminacija dvomesečne onlajn obuke, tokom koje su učesnici imali priliku da prodube svoja znanja i veštine a uključio je 14 stručnih trenera odabranih od strane Casa Netural (Italija), Materahub (Italija), Elisava (Španija), CDOP ( Srbija), KobieTI Lodz (Poljska) i Radosa Parteriba (Letonija).

Tokom prepodneva, koje su osmislili treneri John Thackara (Casa Netural) i Aija Freimane (Radosa Partenariba), učesnici su učestvovali u mentorskim i peer-to-peer sesijama. Ove sesije su im pružile priliku da rade na sopstvenim idejama i projektima i dobijali su savete i povratne informacije od trenera i drugih učesnika. Ovaj pristup mentorstvu i razmeni između kolega podstakao je personalizovani rast i razvoj, omogućjući učesnicima da usavrše predloge projekata sa kojima su se prijavili na obuku.

Tokom mentorskih sesija, učesnici su mogli da prodube svoje ideje i dobiju praktične savete kako da ih pretoče u konkretne projekte. Predavači, sa svojim iskustvom i stručnošću, dali su vredne predloge o aspektima kao što su planiranje, upravljanje resursima i promocija projekta.

Peer-to-peer sesije su, s druge strane, pružile priliku učesnicima da komuniciraju jedni sa drugima, razmenjuju iskustva i uče od drugih. Ova međusobna razmena znanja i perspektiva obogatila je obuku, omogućavajući učesnicima da steknu nove perspektive i razviju mrežu kontakata i saradnje.

Prvog dana obuke učesnici su predstavili sebe i svoje projekte trenerima i lokalnim akterima odgovarajući na tri pitanja:

  • naziv i lokacija mog projekta je
  • ko ima koristi od mog projekta
  • kako će se projekat sprovoditi

Mentorska sesija i peer to peer sesije smenjivale su sa  “vremenom za mene“, kada su učesnici imali priliku da provode vreme sami kako bi preformulisali i unapredili svoju ideju i primenili sugestije koje su dobili od drugih, i „vremena za nas“ da zajedno osmisle svoju ideju sa kolegama polaznicima i trenerima, u pripremi za finalni pitch koji je održan poslednjeg dana, kada su učesnici javno predstavili svoj projekat. U 5 minuta ponovo su predstavili svoj projekat u svetlu onoga što su naučili tokom obuke, na javnom događaju otvorenom za sve zainteresovane strane i trenere, odgovarajući na njihova pitanja.

Ovakav metodološki pristup, zasnovan na mentorskim sesijama i peer to peer učenju, pružio je učesnicima stimulativno i interaktivno okruženje za razvoj sopstvenih ideja i projekata. Kroz ovaj format, seoski domaćini su imali priliku da podele svoja iskustva, uče od drugih i uspostave značajne veze. Ovo je bio važan korak napred u cilju povećanja društvenog i ruralnog uticaja ovih profesionalaca koji rade za dobrobit lokalnih zajednica.

U popodnevnim satima, učesnici su svoje vreme posvetili „Izazovu za seoske domaćine“. Ova aktivnost, koju su osmislile Justina Turek (Holis) i Nora Freimane (Radosa Partenariba), sa ciljem da rade kao grupa, kreiraju „zajednicu koju povezuje praktičan rad“ i aktivno angažuju lokalnu zajednicu, ponudila je zajednički izazov koji ima za cilj generisanje pozitivnog uticaja.

Učesnici su bili podeljeni u 4 podgrupe/teme:

  • jelovnici, skupljanje hrane i namirnica potrebnih za kuvanje;
  • pozivi lokalnoj zajednici i drugim gostima;
  • odabir lokacija događaja;
  • vođenje događaja.

Na taj način im je pružena prilika da zajedno rade na jednom aspektu organizacije događaja, jačajući međusobne veze.

Učesnici su sarađivali sa zajednicom kako bi identifikovali i rešili specifičan izazov, radeći zajedno na pronalaženju inovativnih i trajnih rešenja. Krajnji rezultat ovog izazova postignut je proslavom u okviru zajednice, koja je uključila ne samo učesnike, već i zajednicu Grotola.

Ne manje važan aspekt, koji je odigrao značajnu ulogu, bio je kvalitetno vreme provedeno zajedno u selu Grotole, gde je neprofitna organizacija Wonder Grottole poslužila kao studija slučaja u domenu ruralnih inovacija, kroz prezentaciju njihovih aktivnosti. Zajednički ručkovi i večere su takođe stvorili druželjubivu atmosferu koja je izazvala nove razmene ideja i saradnje među učesnicima, gradeći mostove između različitih ruralnih područja u Evropi. Ove čvrste veze koje su proizašle iz evropskog treninga “Otvorena škole za seoske domaćine” stvorile su osnovu za nastanak pokreta seoskih domaćina koji će kroz platformu na kojoj radi partner na projektu Elisava, moći da nastave da razmenjuju savete, čak i na daljinu.

Za više o ovoj temi, pogledajte povezane članke na: The Village Connection – a team’s reflection & reaffirmation

 

Leave a Reply