Podsticanje-2Model doživotnog učenja u preduzetništvu

 

Učimo i razvijamo se celog života, čak i onda kad ne znamо da to radimo. Razvoj je konstanta i od nas zavisi u kom pravcu ćemo se razvijati. Na tom putu treba da nas vodi naš lični san. Naše srce.

Od nas ćete dobiti podsticaj i mentorsku podršku za:

  1. Razvoj vašeg ličnog poduhvata – bićemo dosadni sa postavljanjem pitanja šta vam je bitno i zašto vam je to bitno i nećemo stati tu, nego ćemo pokušati da zajedno sa vama pronađemo najbolji put za vaš dalji rad i razvoj.
  2. Razvoj timova – bitno je s kim i kako radite. Proaktivni stilovi ponašanja članova tima su ključni za uspeh tima ali i zadovoljstva članova. Uspešna timska dinamika ne zavisi samo od ljudi, već i od organizacije i njenog liderstva.
  3. Razvoj zajednice – bitno nam je da našim iskustvom i aktivnostima pomažemo razvoju  zajednice i da je na taj način osnažujemo i jačamo. Posebno podstičemo i podržavamo pojedince i zajednice da primenjuju koncept eko-sela kao potencijalni model revitalizacije sela.

Zahvalni smo kada možemo da budemo deo nečijeg ličnog ili organizacionog razvoja, jer smatramo da u takvim prilikama i mi sami možemo dosta novog naučiti i spoznati.