Projekat: Zoom in i zoom out

 

Prošlo je godinu dana od kada CDOP radi na Erasmus+ projektu Open School for Village Hosts.

Ideja i napori celog tima, sastavljenog od 7 partnerskih organizacija[1] iz šest evropskih zemalja je da dizajniramo trening program za seoske domaćine, nove super heroje koji žive u ruralnim sredinama i akivni su u svojim zajednicama, čime doprinose jačanju svoje zajednice i smanjenju depopulacije ruralnih sredina. Trening program se sastpoji od 9 kurseva, podeljenih u 6 modula koji se zasnivaju na učenju putem razvoja određenog seta kompetenci, za koje smo u prethodom periodu utvrdili da su ključne za lični i profesionalni rast i razvoj pojedinca.

Protekle sedmice, od 12 – 13.01.2023. godine,  CDOP je prisustvovao trećem parterskom sastanku koji je organizovan u mestu Valmiera, na zapadu Leonije. Domaćin sastanka je bila Radošā partnerība a Aiya i Nora su se pobrinule da na pokažu svoje mesto stanovanjai rada kroz lokalne kozmetičke proizvode, lokalne specijalitete, suvo voće i slatkiše i šetnjom po slojevima istorije grada Valmiera.

Ono što je pre godinu dana izgledalo kao grupa ljudi okupljena oko iste ideje, ali bez jasne predstave šta i kako treba da urade da bi dizajnirali trening program, je u decembru, na sastanku u Beogradu počelo da se uobličava, da bi na sastanku u Letoniji, konačno dobilo formu koja počinje da liči na krajnji rezultat projekta. Interesantno je da je design thinking, kao glavna metodologija koju koristimo u radu, našla svoju primenu, upravo kroz rad na samom projektu. Od definisanja persone, preko fokus grupa da bismo utvrdili koji to set komptenci nedostaje aktivatorima na ruralu, do iteracija samih kompetenci u uobličavanje u trening koji, kao što smo rekli, ima 6 modula i 9 kurseva.

Bilo je potrebno da se udubimo u istraživački rad i pratimo rezultate svih prethodnih aktivnosti da bismo mogli da se odaljimo, sagledamo širu sliku, povežemo aktere, ideje, potrebe krajnjih korisnika, da bismo ponovo mogli da se udubimo u fini rad klesanja svakog modula i pojedinih kurseva u okviru modula.

Da jesmo grupa koja treba da radi zajedno, potvrđuje i činjenica da je svako uspeo da ostavi sa strane sujetu, prethodno postignuto iskustvo i da aktivno sasluša ostale učesnike u razgovoru, koji je je pre svega jedna kvalitetna razmena ideja, ljudi koji imaju dokazano iskustvo u radu na razvoju kompetenci i dizajniranju agendi za treninge.

Prvi dan, 12.01.2023. godine je bio posvećen dodatnom definisanju polaznika kursa i uslova za Poziv za učešće koji je raspisan krajem 2022. godine. Pilot treninga je planiran za maj tekuće godine i biće organizovan u Italiji, u mestu Grotole. Poziv je otvoren do kraja januara 2023. godine a rezultati selekcije će biti objavljeni početkom februara 2023. godine.

Prvi dan je završen lepom šetnjom po gradu u pratnji lokalnog turističkog vodiča i posetom prodavnici koja je poznata po priridnoj kozmetici.

Drugi dan, 13.01.2023. godine je bio posvećen prezentaciji pojedinačnih modula, koji su dodeljeni svakoj od partnerskih organizacija. Upravo je prezentacija i komentarisanje predloga agende kurseva pokazala koliko je važno da pažljivo slušamo jedni druge i da razvijamo sposobnost neprekidnog udubljivanja i udaljavanja od teme (zoom in i zoom out), kako bismo zadržali nepristrasnost i objektivnost, prema sopstvenom radu i prema radu partnera na projektu.

Reakcija skoro svih prisutnih je da bismo vrlo rado i sami prošli kroz kurseve koje su partneri dizajnirali.

Ono što je važno za CDOP kao organizaciju, je da smo dobili još jedan modul, pored postojećeg modula na kojem smo radili poslednjih nekoliko meseci.

 

Autor teksta:
Sanja Milosavljević
Saradnica CDOPa

 

[1] Univerzitet Elisava – Španija, Casa Netural – Italija, Materahub – Italija, CDOP – Srbija, Holis – Mađarska, Radoša partneriba – Leonija i KobieTy – Poljska.

Leave a Reply