Edukativne Rurbane čajanke koje osnažuju zajednice

Živimo u vremenu kada se društvo i poslovanje u njemu sve brže razvija i svima nama koji učestvojemo u toj igri ispostavlja nove zahteve. Zajednice kao oblik udruživanja su način na koji lokalno stanovništvo, pogotovo malih sredina, može da se informiše, motiviše i kontinuirano osnažuje u preduzetničkom smislu. Na taj način se stvara mreža kontakata koja je jako moćno sredstvo i prilika za velike životne promene – kako pojedinca tako i samih lokalnih zajednica.

Iako Srbija nije prostorno velika i gradovi su na relativno maloj udaljenosti jedan od drugih same lokalne realnosti tih gradova su izuzetno različite – pogotovo ako poredimo veće sa manjim gradovima. Osim razlike u smislu apatije i manjka vere u promene, male lokalne sredine karakteriše i određena specifičnost koja najviše zavisi od demografske, verske, obrazovne strukture stanovništva. Sa tim u vezi treba obazrivo usvajati predloge i inovacije koje stižu sa globalnog nivoa, važno je dati prednost novitetima koji su već prošli filter lokalnih mogućnosti i potreba i sam tim evoluirali u bolje i primenjivije u datim uslovima. Rural Hub je jedan takav filter, koji kao živi organizam redovno menja parametre i uvek daje produkt optimalan trenutnim potrebama.

Kao neko ko ima za zadatak da pokrene jednu takvu lokalnu sredinu i njenu zajednicu (u mom slučaju u smeru tehnološkog preduzetništva) tek sada, dok pišem ovaj tekst, spajajući kockice u nazad mogu da vidim zašto sam se letos sasvim neplanski zadesila na jednoj od rurbanih čajanki u Rural Hub-u u selu Vrmdža.

Suočavamo se sa okolnostima u kojima tradicionalno obrazovanje i stečene veštine ne mogu do kraja da odgovore novim zahtevima u biznisu. Danas su u biznisu suštinski kapitali sadržani u frekfenciji informacija koje sa sobom nose inovacije i rešenja. Zatim veštine i zanati koji se u ovo vreme paralelno razvijaju, dele i množe u neke nove delatnosti. Fascinantno je biti na tom mestu i posmatrati kako tim novim izazovima mala vrmdžanska sredina odgovara starom proverenom metodom udruživanja novih pomenutih oblika kapitala i kako oživljava zajednicu u svom starom obliku samo sa nekim novim sadržajima.

Ono što je na mene ostavilo najjači utisak jeste definitivno atmosfera – od već ustaljene, mahom ženske, ekipe do njihovih jačih polovina kojih ih aktivno prate i podržavaju, dece koja provode vreme u zdravoj offline igri i na kraju domaće supe za najistrajnije.

Predavanje koje se razvilo u konstruktivnu diskusiju gde su se kreirala rešenja za konkretne izazove i probleme, i da nije bilo male dece kojoj se prispavalo ko zna koliko bismo ostali.

Najveća lična fascinacija jeste kultura otvorenosti svih prisutnih da čuju dobru praksu predavača, razmotre je i nađu primenu na svojim poslovanjima – to je, priznaćete, retkost (to posebno znaju oni koji su česti na ovakvim i sličnim događajima i koji ista organizuju).

Definitivno smatram da je Rural Hub primer dobre prakse što se razvoja lokalne zajednice tiče i načina oživljavanja malih sredina.

Celo iskustvo je na mene ostavilo veliki utisak, motivaciju i želju da u budućnosti nastavim kontakt i saradnju sa divnom ekipom iz Vrmdže. Rural Hub sa svojim konceptom HUB-a gde je HUB celo selo i rurbanim pristupom razvoja zajednice kroz praktična znanja i iskustva neminovno svojim radom stvara jedan nov kvalitativno drugačije i po svemu sudeći uspešniji oblik udruživanja za same zajednice u ruralu, nego što su to neki vec postojeći oblici koje poznajemo i koji se već primenjuju.

Model koji je iznedrio Rural HUB je uz manje modifikacije primenjivo u svim sredinama i kao prirodan odgovor na nove zahteve sam se preporučuje. Zastanite, razmislite i prepoznajte ovaj model kao neiscrpan izvor ili jednostavno posetite ovaj HUB u Vrmdži 🙂

Veliki pozdrav,

Tatjana Milošević
Koordinatorka Startit Centar Inđija
Pre svega Mama, pa onda i Fonovac, Aiesec-ovac, Startitovac i autor projekta Digitalni Učitelj

Autorski tekst je nastao u okviru projekta „Budi rurban po sopstvenoj meri i želji“  koji ima za cilj povećanje vidljivosti i atraktivnosti života i rada u ruralnim sredinama na nivou pojedinaca, porodica i lokalnih inicijativa.

Projekat je podržan od strane:
Opštine Sokobanja i projekta nemačke razvojne saradnje „Podsticanje zapošljavanja mladih“, koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Leave a Reply