1601295_10154788233020618_6072504255464553491_n

New Leaders Aiesec event

Edukacija je nešto što volimo da radimo. Vidimo je kao mogućnost da pomognemo pojedincima da steknu neophodna znanja i veštine kako bi postali bolji u onome što rade.

Naše obuke, treninzi, predavanja i radionice su osmišljene tako da je učesnik uvek u centru pažnje. One su interaktivne, kreativne, iskustvene sa ciljem da podstaknu učesnike da prave iskorake ka sebi samima i svojim ličnim snovima.

Neke osnovne teme koje obuhvatamo našim edukacijama su:

  1. SAM SVOJ MENADŽER: da biste ostvarili svoj lični san morate imati ili razviti određene liderske i menadžerske veštine. Ovim obukama razvijamo veštine kao što: veštine obavljanja zadatka, veštine međuljudskih odnosa i umeće liderstva.
  2. TIMSKI RAD: na putu ka svom cilju mnogo je lakše ako putujete sa svojim timom. Da bi tim bio uspešan morate raditi na kvalitetu izvršenja zadatka ali i odnosima unutar tima. Zato na ovim obukama učimo kako razvijati efektivne timove prolazeći teme kao što su: šta jednu grupu čini timom, koje faze razvoja prolazi jedan tim, koje stilove upravljanja koristiti u zavisnosti od faze razvoja, kako se donose efektivne odluke u timu i koji su tipični izazovi u timskom radu.
  3. PREDUZETNIŠTVO KAO STIL ŽIVOTA: po našem mišljenju preduzetništvo je izraz ličnog odnosa pojedinca prema mogućnostima i šansama koje život donosi. Da li će put od ideje do realizacije biti uspešan zavisi od njegovog kapaciteta da bude dobar preduzetnik. Zato na ovim obukama obrađujemo: osnovne pojmove preduzetništva, poslovne modele, definisanje biznis plana i finansijske konstrukcije, razumevanju poslovne logike itd. S posebnom pažnjom radimo obuke iz socijalnog preduzetništva.
  4. ČOVEK KAO NAJVEĆA VREDNOST – kvalitetni ljudi su osnov rasta i razvoja, a imajući u vidu dugogodišnje iskustvo koje posedujemo iz oblasti upravljanju ljudskim resursima, pomažemo pojedincima i organizacijama da uvedu, osnaže i razviju ovu funkciju u svom okruženju.

U našim edukativnim aktivnostima volimo da koristimo IGRU kao metod učenja. Igra podstiče mozak i telo, stimuliše kreativnost i dovodi do otkića. Iz tih razloga smo čak osmislili i razvili društvenu igru o socijalnom preduzetništvu koja na jedan zabavan i intereaktivan način vas upoznaje sa osnovnim konceptom društvenog preduzetništva i vrednostima na kojima se zasniva ova vrsta poslovanja.

Radimo STRATEŠKE i MOTIVACIONE RADIONICE koje imaju za cilj da motivišu i povežu članove tima sa vizijom, ciljevima i strategijom organizacije. Poneki put upravo ovakve radionice su potrebne timu kako bi se ponovo povezali oko vrednosti i svrhe zbog koje su tu.

Koristimo  metode kao što su: Open Space Technology, Appriciate Inquiry, Caffe Seminar…

Ovo su samo neke od oblasti koje obuhvatamo našim radom, ima ih još. Za dodatne informacije možete nas slobodno kontaktirati.