PROJEKTI: “Recikliraj baš, uradi šta znaš“

Posted on maj 10, 2013 in Projekti | 2 Comments

Projekat ‚‚Recikliraj baš, uradi šta znaš‚‚ je nacionalna ekološka kampanja koja kroz niz povezujućih aktivnosti  (Takmičarske “Reciplet” radionice; Radionice za socijalno odgovorno preduzetništvo u Vranju u cilju pokretanja socijanog biznisa za nezaposlene majke dece ometene u razvoju; Akreditovani seminar za edukacija nastavnika i profesora u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja; Regionalnom Konferencijom u Vranju o upravljanju otpadom; Postavkom reciklažniš namenskih posuda u školska dvorišta gradova i opštine učesnice projekta)  doprinosi procesu promene javne politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou prema EU standardima i zastupanje rodne ravnopravnosti.

Glavna aktivnost i finalni ishod projekta ima za  cilj postizanje međuopštinskog konsenzusa u primeni integralnog modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine iz svih škola na opštini  Sokobanja i grada Vranje, po modelu grada Pančeva – JKP “Higijene”, a uz iznalaženje adekvatnog modela za Beogradsku opštinu Vračar, u saradnji sa lokalnim samoupravama, obrazovnim institucijama i privrednim subjektima (za reciklažu papirnog, metalnog i plastičnog otpada), uz zastupanje rodne ravnopravnosti, a super reciklažna mašina-igračka-skulptura ostaje u dvorištu pobedničke škole, kao trajna vrednost za genracije koje dolaze.

Projekat ‚‚Recikliraj baš, uradi šta znaš‚‚ počinje sa radom  takmičarskim  “Reciplet” radionicama zakazanim 10. 15. 16. i 17. maja na opštini Vračar i Sokobanji i gradovima Pančevu i Vranju, u kojima je pored Beogradskih osnovnih škola sa Vračara, uključeno i još 50 škola iz projektom opština i gradova Srbije. Kroz program takmičenje u izradi reciklažne inteligentne mobilne sculpture-igračku za školsko dvorište, deca redovnih i specijalnih škola razvijaće kreativnih i motoričkih sposobnosti, a kroz igru i reciklažu će naučiti kako da ono što je odbačeno postane, lepo, korisno i deo novog igrališta.

Najuspešnije rešenje biće odabrano putem Facebook kampanje, a bodovi stručne komisije će biti odlučujući.

Projekat  se sprovodi sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA) u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku opštine Vračar i Sokobanja, grada Vranja i Pančeva i instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan univerziteta iz Beograda.

NEW PROJECT: ’’Recycle really, show what do you know’’

The project, recycle really, show what do you know, a national environmental campaign through a series of bonding activities (Competitive „Reciplet“ workshops, workshops for socially responsible entrepreneurship in Vranje to launch social business for unemployed mothers of children with disabilities; Accredited Seminar education of teachers and professors in the field of environmental protection and sustainable development of the regional conference in Vranje on waste management; recikle exhibition dedicated vessel in schoolyards cities and municipalities participating in the project) contributes to the process of changing public policy environment at local level according to EU standards and representation gender equality.

The main activity and the final outcome of the project aims to achieve consensus in the implementation of inter-municipal integrated model of systematic collection and waste recycling raw materials from all schools in the municipality of Vranje Sokobanja and, according to the model of Pancevo – PUC „Hygiene,“ and finding a suitable model for the Belgrade municipality sorcerer, in cooperation with local governments, educational institutions and businesses (recycling of paper, metal and plastic waste), with gender equality advocacy, recycling machines and super-toy-sculpture remains in the yard of the winning schools, enduring value shipped globally in the coming .

The project ’’Recycle really, show what do you know’’, the customers demand competitive „Reciplet“ workshops scheduled 10 15th 16th and 17 May the municipality Vracar and Sokobanji and cities Pancevo and Vranje, where the next primary schools in Belgrade with the witch, and included 50 other schools in the project municipalities and cities in Serbia. Through the competition in the development of intelligent mobile recycling sculpture-toy for the school yard, the children of regular and special schools will develop creative and motor skills through play and recycling will learn that what is rejected becomes, well, useful and part of a new playground.

The most successful solution will be selected through a Facebook campaign and the points the expert committee will be decisive.

The project is implemented by means of SENSE program implemented by the Regional Environmental Center. Program is funded by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) organized by the Association of Octopus, MODUS and CDOP supported by the Embassy of Sweden, and the associated partnership support to municipalities Vracar and Soko Banja, the city of Vranje and Pancevo and Institute Mihailo Pupin“ and“ Metropolitan University, Belgrade.

2 Comments

  1. Gabriela
    jun 17, 2013

    Da li postoje dokumentarne fotografije iz ovog projekta kao i rezultati koji su dostupni javnosti? neki sajt? hvala! 🙂

    Reply

Leave a Reply to Gabriela

Cancel Reply