DSC01070

“RECIKLIRAJ BAŠ, URADI ŠTA ZNAŠ” je projekat koji je obuhvatao nacionalnu ekološku kampanju koja je u saradnji sa lokalnim samoupravama, lokalnim komunalnim preduzetnicima i uključivanjem preko 50 škola, radila na primeni integralnog modela sistematizovanog sakupljanja i odnošenja reciklažne sirovine i time dala primer rešenja kako doprineti kretanju društva ka povećanju svesti o očuvanju životne sredine, tačnije smanjenju nastanka otpada i povećanje količine materijala koji se može ponovo iskoristiti.

Cilj projekta se sastojao da se kod lokalnog stanovništva stvori osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima, obezbede tačne i potpune informacije upravljanja otpadom, promovišu principi održivog razvoja, poduzimaju podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju otpadom.

Ideja celog projekta je bila da se do cilja dođe kroz program radionica, seminara, radnih sastanaka i konferencija. Program edukativnih radionica za đake, roditelje đaka i akreditovano usavršavanje za nastavni kadar formiran je kroz 3 modela:

“RECIPLET” takmičarske kreativne radionice za đake redovnih i specijalnih škola – osmišljene su u cilju razvoja kreativnih i motoričkih sposobnosti dece redovnih i specijalnih škola u procesu izrade rešenja za reciklažne mobilijare za školsko dvorište, koji će kao trajna vrednost ostati u pobedničkoj školi jedne od opština, za generacije koje dolaze, a daju transparentan primer za dalju integraciju socijalnih i ekoloških pristupa u obrazovnoj praksi.

AKREDITOVANI SEMINAR za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola- program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju pod nazivom ”Zaštita životne sredine i održivi razvoj”, u cilju stručnog usavršavanja prosvetnih radnika u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, jačanje njihovih profesionalnih kompetencija u primeni savremenih metoda rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima.

SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO za đake i uz podršku roditelja- Razvijanje i pokretanje socijalnog preduzetništva kao podrška proizvodnji žičanih reciklažnih kontejnera za pet ambalažu organizovanoj u školi koju pohađaju deca sa smetnjama u razvoju iz Vranja.

Projekat je realizovan 2013/2014. godine sredstvima SENSE programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu. Program je finansiran od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i Telenor fondacije u organizaciji udruženja Oktopus, MODUS i CDOP uz podršku Švedske ambasade, i pridruženu partnersku podršku Beogradske opštine Vračar, grada Vranja i Pančeva, kao i opštine Sokobanja, instituta ’’Mihailo Pupin’’ i Metropolitan Univerziteta iz Beograda.